Programa Grup Jove

L'Associació

GRUP JOVE

Les relacions socials són uns dels components bàsics (si no el més important) del desenvolupament integral de les persones i del seu benestar. Sense elles podem ser víctimes d’aïllament. Sentir-se socialment aïllat minva, sense cap mena de dubte, la nostra qualitat de vida.

En aquest sentit les persones amb TEA no ho tenen gens fàcil. Normalment tenen dificultats en les relacions socials i poc èxit en els intents d’establir amistats.

Podem enumerar les principals dificultats que pot trobar una persona amb TEA durant la seva adulta:

  · Dificultats en la relació social
  · Problemes per fer amics o profunditzar en les relacions
  · Poc èxit en els assajos per establir una amistat
  · Dificultats per al treball en equip
  · Dificultats per entendre el món mental dels altres i el propi
  · Incapacitat per entendre les claus socials que l’ajudin a regular la seva pròpia conducta
  · Problemes per a detectar emocions i sentiments aliens
  · Dificultat per expressar les seves pròpies emocions
  · Autoestima i autoconceptes ambigus que poden anar acompanyats de sentiment de superioritat o bé d’una baixa autoestima
  · Incapacitat per planificar el seu futur en base a projectes realistes
  · Problemes per prendre decisions
  · Problemes en les relacions de parella

Moltes famílies d’Andorra estan preocupades pels seus joves amb TEA, massa sovint solitaris i amb poques o cap interacció socials. És a petició d’aquestes famílies que des d’AUTEA es vol ajudar a aquests joves amb TEA creant el Grup Jove. Aquest programa està actiu des de novembre del 2019.

Si vols rebre informació sobre el programa

contacta amb nosaltres